Diensten

Service en After Sales

service vans
service van

Er is een storingsdienst op stand-by, op het hoofdkantoor van Railtechniek in Tiel tijdens de normale werkuren.

Bij calamiteiten buiten de normale kantooruren is er een 24-uurs storingsdienst op afroep. Een servicecontract dekt deze storingsdienst, evenals het uitvoeren van preventief onderhoud aan een transportsysteem één of meerdere keren per jaar, indien nodig.

Verlenging van de levensduur

Goed onderhoud en effectief installatiebeheer kunnen de levensduur van een installatie aanzienlijk verlengen. Dit voorkomt onverwachte stilstanden, vaak veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.

Uw investering is bedoeld om de efficiëntie en de rentabiliteit te verhogen en daarom geloven we sterk in het vermijden van zware reparatie- en vervangingskosten door ervoor te zorgen dat de installaties voldoende worden onderhouden.

Daarnaast leveren wij onze diensten voor transportsystemen die niet door Railtechniek worden geleverd. In deze gevallen van "adoptie" maakt onze montageservice een verslag van de staat van de bestaande installatie. Naast het geven van advies over de wettelijk vereiste veiligheidsvoorzieningen en de te vervangen onderdelen, wordt een prijs voor het totale onderhoud opgegeven.

Indien u in contact wenst te komen met ons service team, stuur ons dan een email