Bedrijf

Bedrijf

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Missieverklaring

Onze missie is het leveren van de beste diensten, innovatie en betrokkenheid bij onze klanten, groepsleden en aandeelhouders.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

Het behoort tot het beleid van Railtechniek van Herwijnen B.V. en de met haar verbonden dochterondernemingen, om al haar bedrijfsaangelegenheden uit te voeren met inachtneming van de hoogst haalbare normen en ethiek. Dit beleid geldt voor al onze medewerkers en de directie.

Railtechniek van Herwijnen B.V. zal eerlijk en rechtvaardig concurreren op de markt, door excellentie in haar producten en diensten. Omkoping en ander illegaal, onethisch gedrag wordt door Railtechniek van Herwijnen B.V. niet toegestaan.

Ons bedrijf maakt alleen gebruik van tussenpersonen, zakenpartners, adviseurs, vertegenwoordigers, etc die voldoen aan de normen van ons bedrijf en die ons beleid en procedures erkennen. Medewerkers van Railtechniek van Herwijnen B.V. zullen zakelijke relaties, gedragingen of andere privé-activiteiten vermijden die in strijd zijn met de belangen van Railtechniek van Herwijnen B.V. en haar medewerkers. Railtechniek van Herwijnen B.V. en haar activiteiten zullen door haar werknemers niet worden gebruikt voor persoonlijk gewin. 

Vertrouwelijke informatie ontvangen door Railtechniek van Herwijnen B.V. of eigendom van Railtechniek van Herwijnen B.V., zal op een behoorlijke wijze tegen openbaarmaking worden beschermd. 

Medewerkers van Railtechniek van Herwijnen B.V. zullen elkaar niet discrimineren op grond van leeftijd, mobiliteit, etnische achtergrond, geslacht, godsdienst, of seksuele geaardheid. Onze onderneming ondersteunt binnen redelijke mogelijkheden de bescherming van internationale mensenrechten, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties (VN) in de 'Universal human rights' verklaring, de basisafspraken van de Internationale Vakbond, en de Global Compact van de VN.

Ons bedrijf steunt het verbod op kinderarbeid en zal zijn leveranciers op basis van deze ethische norm selecteren. Ons bedrijf steunt initiatieven om milieuvriendelijke technieken te stimuleren en duurzame oplossingen te creëren die essentieel zijn voor een beter, veiliger en gezonder leven.

Railtechniek van Herwijnen B.V. stimuleert haar medewerkers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen in onze maatschappij. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij handelen naar bovenstaande uitspraken en intenties. Alle medewerkers zijn dan ook verplicht om geweld met betrekking tot de genoemde uitspraken en intenties te melden.